Olika drivmedel till bilar

Genom att tekniken har gått framåt mycket de senaste åren så har också olika typer av drivmedel tagits fram till bilar. Det finns numera både bensin, diesel, el och en massa annat. Därför kommer denna text gå igenom några av de vanligaste drivmedlen i Sverige.

Diesel

Ett drivmedel som används i Sverige sedan en lång tid tillbaka är Diesel. Detta är ett fossilt drivmedel som tas fram från råolja. I Sverige blandas det dock i olika typer av förnybara drivmedel i dieseln för att den ska bli mer miljövänligt. Det som är positivt med diesel är att bilarna kan köras längre i jämförelse till bilar som går på bensin. Man kan också göra att bilen går fortare genom att köpa dieseltrim till bilen. Detta är framförallt kul om man vill ut och köra med vännerna på helgen, eller om man vill köra på en racingbana för skoj skull.

Bensin

Utöver diesel är bensin det allra vanligaste drivmedlet och det är också framtaget av råolja. Till skillnad från andra länder har Sverige valt att blanda i etanol i bensinen, detta för att minska påverkan på klimatet. Nästan alla bilar drivs i dagsläget med hjälp av bensin, även om det finns vissa bilar där man själv kan välja vad bilen ska drivas av.

Eldrivna bilar

De senaste åren har diskussionen kring eldrivna bilar varit väldigt het. Anledningen till detta är att eldrivna bilar ofta hålls fram av politiker till att vara dom som är allra mest miljövänliga. Det är dock viktigt att ha i åtanke att bilen möjligen är miljövänlig, men det man faktiskt bör kolla på är hur elen är framtagen. Om elen är framtagen med kol exempelvis så är det uppenbart att elbilen inte är speciellt miljövänlig längre.